Sequential Bits heeft haar activiteiten gestaakt

In het kader van mijn pensionering focus ik mij vanaf nu op andere dingen in het leven dan werken.